DayPilot.Scheduler.timeline

Array that specifies a custom scheduler timeline.

Item properties:

 • start (DayPilot.Date or string in ISO 8601 format)
 • end (DayPilot.Date or string in ISO 8601 format)
 • width (int; width in pixels; optional)

Example 1

dp.timeline = [
 { start: "2014-01-01T00:00:00", end: "2014-01-02T00:00:00" },
 { start: "2014-01-02T00:00:00", end: "2014-01-03T00:00:00" }
];

Example 2

dp.timeline = [];

for (var i = 0; i < 31; i++) {
 var day = {};
 day.start = dp.startDate.addDays(i);
 day.end = day.start.addDays(1);
 dp.timeline.push(day);
}

for (var i = 0; i < 3; i++) {
 var month = {};
 month.start = dp.startDate.addDays(31).addMonths(i);
 month.end = month.start.addMonths(1);
 month.width = 100;
 dp.timeline.push(month);
}